บริการแปลเอกสารภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น ระดับมืออาชีพ

โดยทีมงานล่ามมืออาชีพระดับ N1 จบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
แปลเอกสารสัญญา, กฎระเบียบบริษัท หรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง
แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย, แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
รับประกันราคาดีที่สุด!!
เริ่มต้นที่ 380 บาท/หน้า เท่านั้น!! (โปรโมชั่นลูกค้าใหม่)


อัตราค่าบริการ

*1หน้า หมายถึง กรณีต้นฉบับภาษาไทยไม่เกิน 400 คำ, ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ไม่เกิน 600 ตัวอักษร
*ต้นฉบับ กรุณาเตรียมลงในฟอร์แมทเอกสารที่สามารถแก้ไขลงไปในไฟล์ได้ เช่น Word, Excel
*การต้นฉบับเป็นไฟล์PDF หรือไฟล์ภาพซึ่งไม่สามารถแก้ไขลงไปโดยตรงในไฟล์ได้ จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกหน้าละ 100บาท
*กรณีเอกสารที่มีคำศัพท์เฉพาะจำนวนมาก อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม (กรุณาสอบถาม)
*ทุกแพลนมีประกันคุณภาพงานแปลเนื้อหาถูกต้อง!

ตัวอย่างผลงานแปลของเรา (Our Translate Sample)
https://drive.google.com/open?id=1strGotXM35gAZ5jlQvoquOYedLA8RLsl


งาน หางาน งานดี งานเงินเดือนสูง เปลี่ยนงาน ย้ายงาน ล่าม ล่ามแปลภาษา ล่ามญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารทางการ รีครูท รีครูทเม้นท์ บัญชี งานบัญชี พนักงานบัญชี หัวหน้างาน หัวหน้างานบัญชี หัวหน้าบัญชี ผู้จัดการ ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี งานประจำ งานชั่วคราว พนักงานประจำ งานอยุธยา งานชลบุรี งานระยอง งานกรุงเทพ บีทีเอส BTS รถไฟฟ้า งานปริมณฑล งานนครปฐม นิคมอุตสาหกรรม นวนคร อมตะนคร ทำบัญชี บริษัทจัดหางานเจทีไอเอ คอนซัลท์ติ้ง จำกัด บริษัทเจทีไอเอ คอนซัลท์ติ้ง เจทีไอเอคอนซัลท์ติ้งรีครูทเมนท์ Recruitment บริษัทรีครูท

© 2017-2018 jtiaconsulting.com All Rights Reserved.